Privacyverklaring

Gegevens op deze website die binnenkomen via een contactformulier of een reactie, zoals naam en e-mailadres, of gegevens die nodig zijn voor een samenwerking, zoals bedrijfsgegevens, gebruik ik alleen voor het betreffende doel en deel ik nooit zonder toestemming met derden.

De website heeft een toegangsbeveiliging en securitytools die beschermen tegen spam, brute force attacks, verdachte inlogpogingen en dergelijke. Updates worden zo snel mogelijk doorgevoerd om de veiligheid te waarborgen.

Wil je graag weten of er gegevens van jou op deze website zijn opgeslagen en wil je die laten verwijderen? Neem gerust contact op.

Groet,

Harri Theirlynck