KORTING VOOR ELK GEBREK

Korting is een belediging voor elke reiziger. Je krijgt korting als je kind bent, ouder dan 65, oorlogsinvalide of werkeloos.In dat rijtje wil je niet staan. Wegens gebrek of domme pech mag je minder betalen. Dat was nooit je jongensdroom.

De Superette Gent. Nog geen korting.

De Superette Gent. Nog geen korting.

Ik ging vroeger tijdens persreizen nooit voorin de bus zitten. Daar zaten de oude journalisten en die praatten alleen maar over alle kortingen die ze kregen en de hoogte van hun aanstaande pensioen.

Ik nam me voor principieel kortingsweigeraar te worden. Dat was gemakkelijk tot het eerste kortingsaanbod. Ik bleek zo principieel als een Eskimo die weigert op blauwvintonijn te jagen.

Kort geleden kreeg ik mijn eerste gebrek: ik werd 60. In Engeland krijg je dan al direct korting. Ik vroeg bij het King’s College in Cambridge om een kortingskaartje. De portier gaf het me zonder naar mijn ID te vragen. Ik ben nog niet over de klap heen.

‘Ik ga nooit meer naar Engeland,’ zei ik tegen mijn vrouw. ‘Die oude portiers zijn hier gewoon jaloers op mijn volle kuif.’

Aanstaande korting.

Aanstaande korting.

Gent is het kortingswalhalla van Europa. De Gentse Monumenten geven korting bij de volgende gebreken: 65+, leraar, groepslid of onder de 25. Helemaal gratis wordt het als je begeleider van een invalide bent, inwoner van Gent, onder de 19, of lid van een erkende gidsenvereniging.

Ik pleit nu voor stapelkorting. ‘Ha, u bent oud, oorlogsinvalide en werkeloos leraar? En u begeleidt uzelf nog? Even rekenen. Dan krijgt u € 5,50 van ons terug. Prettig bezoek.’